Avís legal

AVíS LEGAL

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.cardonaturisme.cat , domiciliada en, Ctra. Mina, s/nla raó social del Responsable de tractament és FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o la compra de entrades on-line.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

En el cas del formulari de “CONTACTE”, tots els camps del formulari on-line són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació mentres que en el formulari de compra d’entrades on-line únicament són obligatoris els camps NOM i COGNOMS , E-MAIL i TELÈFON.

La Web www.cardonaturisme.cat ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no està a salvo de possibles intromissions il·legals i improdusades, que no serien responsabilitat de FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir els dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.cardonaturisme.cat es troba determinada en el corresponent apartat. / La Web (www.cardonaturisme.cat) utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capturen de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consulten els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzen

La Web www.cardonaturisme.cat farà tot el possible perquè la seva informació està sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant tota responsabilitat en cas que omiti el seu obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.