Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME) G63834832 amb domicili a Ctra. Mina, s/n. 08261 Cardona, Telèfon 938692475 i mail direccio@cardonaturisme.cat posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat General d’Administració.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació de servei entre el titular de la informació i el responsable del tractament i l´esmentada informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació de la mateixa o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiu el nostre servei i realitzar la facturació d’aquest.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitza FUNDACIO CARDONA HISTORICA (CARDONA TURISME). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a la finalitat que es van lliurar així com retirar el consentiment otorgat. També es pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament dels mateixos.