Què fer-hi?

Visita al Centre Històric de la vila

El centre històric de Cardona és un Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de conjunt històric, des de l’any 1992. Els seus orígens s’han de situar a la primera meitat del segle XI, quan es va formar un petit burg o raval entorn del mercat que se celebrava als peus de la muntanya del castell.

A la carta de poblament, lliurada l’any 986 pel comte Borrell II de Barcelona, ja s’indicava als habitants del castell i terme que “tindreu tothora negoci net, mercat lícit i una sola moneda pura”. Aleshores Cardona i el seu castell, eren un enclavament estratègic de la frontera amb al-Andalus, i una cruïlla de camins que gaudia d’un extraordinari règim de llibertats com a centre d’extracció i comercialització de sal en una Europa occidental en expansió econòmica. La combinació d’aquests factors explica el desenvolupament d’aquest burg comercial, que va esdevenir el centre d’un important mercat i punt de trobada de viatgers (mercaders, pelegrins, etc.) que arribaven del Pirineu i del migdia francès.

EL CENTRE CARDONA MEDIEVAL I LES VISITES GUIADES AL CENTRE HISTÒRIC

El Centre Cardona Medieval, punt de partida per a començar la visita al centre històric, es va crear el 2005 com un recurs interpretatiu per explicar el naixement i creixement de la vila de Cardona, en el marc de la voluntat municipal de protecció i promoció del centre històric.

Situat a la plaça de la Fira, just davant de l’Ajuntament, aquest centre facilita la interpretació de la vila i el seu centre històric. S’ofereixen activitats diverses i un itinerari guiat pel centre històric de la vila. També s’hi pot veure l’audiovisual “Els Cardona, senyors de la Sal”.