El Centre Històric

El centre històric de Cardona és un Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de conjunt històric, des de l’any 1992. Els seus orígens s’han de situar a la primera meitat del segle XI, quan es va formar un petit burg o raval entorn del mercat que se celebrava als peus de la muntanya del castell.

A la carta de poblament, lliurada l’any 986 pel comte Borrell II de Barcelona, ja s’indicava als habitants del castell i terme que “tindreu tothora negoci net, mercat lícit i una sola moneda pura”. Aleshores Cardona i el seu castell, eren un enclavament estratègic de la frontera amb al-Andalus, i una cruïlla de camins que gaudia d’un extraordinari règim de llibertats com a centre d’extracció i comercialització de sal en una Europa occidental en expansió econòmica. La combinació d’aquests factors explica el desenvolupament d’aquest burg comercial, que va esdevenir el centre d’un important mercat i punt de trobada de viatgers (mercaders, pelegrins, etc.) que arribaven del Pirineu i del migdia francès.

Informació turística Fons documental

Carrer Església
Carrer de la Fira
Arc al Carrer Església
Voltes de la plaça Mercat
Voltes de la plaça Santa Eulàlia
Racó del nucli antic
Clau de volta, església de Sant Miquel
Església de Sant Miquel, campanar romànic
Monument a l'11 de setembre
Palau Graells
Portal de Graells
Interior de l'església de Sant Miquel
Plaça del Vall
La vila des del castell