Òrgans de Govern

EL PATRONAT

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, que té les facultats d’administració, gestió i representació de la Fundació. El presideix l’alcalde i és integrat pels 13 regidors de l’Ajuntament. El càrrec de patró té carácter nat i, per tant, queda vinculat al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Cardona.

El Patronat nomena el Comitè de direcció, format per tres patrons, que és a qui correspon executar els acords del Patronat i nomenar la direcció de la Fundació.

EL COMITÈ SOCIAL I EL COMITÈ CIENTÍFIC

La FCH disposa de dos òrgans assessors:

  • El Comitè Social, està format per persones representatives del sector turístic, comercial i empresarial de la
    vila per tal d’aportar el seu assessorament en la gestió del turisme i la projecció exterior de Cardona.
  • El Comitè Científic, està format per persones de reconegut prestigi en els camps del patrimoni històric,
    artístic, arquitectònic, natural i documental de Cardona, i en les disciplines relacionades.