Objectius i funcions

L’Ajuntament de Cardona ha fet de la recuperació del seu patrimoni un dels eixos vertebradors del desenvolupament social i econòmic de la vila. En aquest sentit, amb la voluntat de desenvolupar projectes que donen sentit a la seva aposta per gestionar el patrimoni i per promoure el turisme cultural, es va crear al 2006 la Fundació Cardona Històrica, fundació privada d’iniciativa municipal.

OBJECTIUS I FUNCIONS

L’objecte social de la Fundació Cardona Històrica (FCH) es recull en l’article 3 dels seus estatuts:

“La Fundació té per objecte: l’estudi, la difusió, el coneixement, la valorització social, la conservació, la rehabilitació i la gestió del patrimoni monumental, artístic, natural i documental de Cardona; en especial, la gestió del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a la Vall Salina, inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya”

Descarregar estatuts

La FCH gestiona diversos centres patrimonials i turístics:

  • El Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
  • El Centre Cardona Medieval i les visites guiades al Centre Històric.
  • Qualsevol altre centre que pugui crear i gestionar en el futur.
Mapa històric de Cardona, Atles Massé, 1711
Gravat de Cardona des de la Coromina (Guía del Viajero de Manresa y Cardona, Cayetano Cornet i Mas, 1860)
Interior de les salines (Guía del Viajero de Manresa y Cardona, Cayetano Cornet i Mas, 1860)