Mecenatge

La Fundació ofereix la possibilitat que tota persona física o jurídica pugui col·laborar en l’assoliment dels seus objectius, tan sigui mitjançant una aportació econòmica o amb el seu treball intel·lectual o manual, o amb l’aportació de fons documentals.

La col·laboració econòmica amb la fundació disposa d’avantatges de caràcter fiscal, d’acord amb la Llei de Mecenatge 49/200. A part, la FCH oferiex altres avantatges com la recepció gratuïta de publicacions; l’entrada gratuïta als centres o visites guiades, etc.

Les persones que aportin treball manual o intel·lectual o bé donin fons documentals a la Fundació tindran el caràcter de “Membre de la Fundació”. Les que realitzin aportacions econòmiques periòdicament, rebran la denominació de “Membre Protector de la Fundació”. En ambdós casos se’ls consultarà el programa d’actuacions i se’ls donarà compte de les actuacions fetes.